Quản lý cổng thông tin điện tử

30/01/2018 - 11:49 AM
Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế thiết kế website cổng thông tin, Tất Thành xin giải đáp mọi thắc mắc cho tất cả quý khách hàng về quy chế quản lý cổng thông tin điện tử.
Dưới đây là thông tin mới nhất cập nhật về việc quản lý cổng thông tin điện tử mà Tất Thành đã cập nhật.

I. Quản lý cổng thông tin điện tử

 
Quản lý cổng thông tin điện tử-01
Căn cứ vào nghị định của chính phủ về việc quy định các chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ thông tin và truyền thông số 132/2013/NĐ-CP và0 ngày 16/10/2013.
Căn cứ vào nghị định của chính phủ về việc quản lý trang thông tin điện tử và sử dụng các thông tin có trên mạng số 72/2013/NĐ-CP vào ngày 15/07/2013.
Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban thành các quy định về trang thông tin điện tử bao gồm các hoạt động về quản lý và sử dụng những thông tin có trên mạng xã hội.

Điều 1. Quy định trang thông tin điện tử về phạm vi và đối tượng áp dụng

 • Quy định về các hoạt động sử dụng và quản lý các thông tin có trên trang thông tin điện tử.
 • Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sống và làm việc trong nước hoặc tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nhưng có liên quan hoặc trực tiếp tham gia công việc quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử.

Điều 2. Quy định về trang thông tin điện tử chung


Quy định trang thông tin điện tử không cần phải cấp phép.
 • Trang thông tin điện tử nội bộ.
 • Trang thông tin điện tử cá nhân.
 • Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.
 • Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên nghành.
 • Các diễn đàn nội bộ dùng để trao đổi các thông tin nội bộ của chính cơ quan, doanh nghiệp đó.
Quy định trang thông tin điện tử phải được cấp phép.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp.
 • Đối với các trang thông tin điện tử nội dụ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành nếu cung cấp các thông tin tổng hợp cũng phải xin đề nghị cấp phép như trang thông tin điện tử tổng hợp.
 • Mạng xã hội.
 • Đối với các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành nếu có thiết lập mạng xã hội thì cũng phải xin cấp phép như mạng xã hội.

Điều 3. Quy chế quản lý cổng thông tin điện tử về điều kiện của nhân sự


Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung.
 • Là người đứng đầu của một tổ chức, doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung được cung cấp trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội.
 • Người chịu trách nhiệm về quản lý nội dung phải có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch tại Việt Nam. Với những người nước ngoài thì phải tạm trú ít nhất 6 tháng ở Việt Nam.
 • Người chịu trách nhiệm về quản lý nội dung phải cung cấp số điện thoại và địa chỉ email cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
 • Người đứng đầu của một tổ chức, doanh nghiệp có thể giao cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung.
 • Những tổ chức, doanh nghiệp có cổng thông tin điện tử phải có một bộ phận quản lý nội dung thông tin riêng.
Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử điều kiện của nhân sự kỹ thuật.
 • Bộ phận đảm nhận việc quản lý kỹ thuật của cổng thông tin phải có ít nhất 1 người và phải có khả năng sử dụng công nghệ thông tin thành thạo.

Điều 4: Quy chế quản lý cổng thông tin điện tử về điều kiện tài chính và kỹ thuật


Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử điều kiện về tài chính
 • Các tổ chức, doanh nghiệp thuật khi đề nghị cấp phép cổng thông tin, mạng xã hội phải có một phương án tài chính để đảm bảo việc thiết lập hệ thống kỹ để duy trì hoạt động trong thời gian có hiệu lực.
Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử điều kiện về kỹ thuật
 • Các hệ thống thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Đối với cổng thông tin điện tử: Nội dung thông tin tổng hợp phải được lưu trữ tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đăng tải nội dung lên; Đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải phải được lưu trữ tối thiểu 02 năm.
 • Đối với mạng xã hội: Đối với các thông tin về tài khoản như thời gian đăng nhập, thời gian đăng nhập, địa chỉ IP của người đăng nhập và nhật ký xử lý thông tin phải được lưu trữ tối thiểu 2 năm.
 • Đối với những hành vi truy cập bất hợp pháp thì phải cảnh báo và ngăn chặn sớm.
 • Phải có các phương án dự phòng để đảm bảo cổng thông tin được duy trì hoạt động liên tục, khi có sự cố xảy ra phải được khắc phục kịp thời trừ những trường hợp bất khả kháng.
 • Phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam để vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể đáp ứng được yêu cầu thanh tra, kiểm tra lưu trữ thông tin trên cổng thông tin điện tử và mạng xã hội.

Điều 5: Quy định về trang thông tin điện tử điều kiện quản lý thông tin và tên miền


Điều kiện quản lý thông tin đối với việc quản lý trang thông tin điện tử
 • Phải có một quy trình quản lý thông tin công cộng: Trước và sau khi đăng tải thông tin phải xác định được phạm vi của nguồn của thông tin được khai thác.
 • Phải có cơ chế để kiểm soát nguồn tin, để đảm bảo việc thông tin được đăng tải phải chính xác theo đúng nguồn của thông tin.
 • Phải có một cơ chế để có thể loại bỏ ngay những thông tin có nội dung vi phạm, chậm nhất là sau 3 giờ kể từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu hủy bỏ của cơ quan nhà nước.
Điều kiện về tên miền đối với việc quản lý trang thông tin điện tử
 • Đối với những đơn vị, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí thì không được lấy tên miền trùng hoặc giống với tên của cơ quan báo chí.
 • Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội của cùng một đơn vị, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền phải có thời gian sử dụng ít nhất là 6 tháng kể từ thời điểm  đề nghị cấp phép.

Điều 6: Quy định trang thông tin điện tử về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập


Hồ sơ đề nghị cấp phép quản lý trang thông tin điện tử
Hồ sơ đề nghị được cấp phép lập thành 1 bộ bao gồm:
 • Đơn đề nghị được cấp phép và thiết lập cổng thông tin điện tử theo mẫu có sẵn.
 • Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động báo chí. Đối với các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành phải phải ghi rõ ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương được và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung. Sơ yếu lý lịch phải có ảnh và dấu giáp lai của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đề án cổng thông tin điện tử phải có chữ ký, dấu của người đứng đầu của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Các văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo sự hợp pháp của nguồn tin đó.

Điều 7: Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử thẩm quyền, quy trình, thủ tục cấp giấy phép hoạt động


Các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép quản lý cổng thông tin điện tử
 • Giấy phép thiết lập mạng xã hội sẽ do bộ thông tin và truyền thông cấp.
 • Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử sẽ do cục phát tranh truyền hình hoặc sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố cấp.
Quy tình và thủ tục để được cấp giấy phép thiết lập quản lý cổng thông tin điện tử
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
 • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và cấp giấy phép. Với những trường hợp bị từ chối, cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời và nói rõ lý do.
 • Trong thời gian 5 ngày để từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan báo chí địa phương, Sở thông tin và truyền thông sẽ chuyển văn bản đề nghị cấp phép đến cục phát thanh và truyền hình. Với những trường hợp không hợp lệ, sở thông tin và truyền thông sẽ có văn bản trả lời và ghi rõ lý do.

II. Quy chế quản lý cổng thông tin điện tử

Quy định quản lý cổng thông tin điện tử

Quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử


Quy định về thẩm quyền cấp phép
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử cho các đối tượng sau:
 • Cơ quan báo chí;
 • Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp); 
 • Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 
 • Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử các đối tượng sau:
 • Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;
 • Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);
 • Các trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;
 • Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;
 • Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.
Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp phép cổng thông tin điện tử của các cơ quan báo chí tại địa phương và có văn bản (kèm hồ sơ) đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép.
Quy định về đối tượng được xin cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử
 • Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập cổng thông tin điện tử khi có Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử.
 • Để được cấp Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử, tổ chức/doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;
 • Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập cổng thông tin điện tử , mạng xã hội;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
Quy định về hồ sơ cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử
Hồ sơ cấp phép được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp phép thiết lập cổng thông tin điện tử, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet (theo mẫu) cho các trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử (nếu đơn được lập thành 2 tờ thì phải đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức xin cấp phép).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập (photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh quản lý hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần do tư nhân thành lập, công ty TNHH). 
Đề án xây dựng cổng thông tin điện tử gồm những nội dung sau:
 • Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
 • Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog…);
 • Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin;
 • Tên miền dự kiến sử dụng.
Xem chi tiết: Mẫu đề án xây dựng cổng thông tin điện tử
Văn bản của trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử - cơ quan chủ quản (đối với các tổ chức, đơn vị nhà nước có cơ quan chủ quản)
Bản cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cổng thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thiết lập cổng thông tin

Đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập cổng thông tin điện tử có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 • Được thiết lập cổng thông tin điện tử và cung cấp thông tin tổng hợp cho công cộng theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Xây dựng quy trình quản lý thông tin công cộng;
 • Kiểm tra, giám sát, loại bỏ những thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định ngay khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin;
 • Lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu trong 90 ngày kể từ thời điểm thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử;
 • Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

III. Các quy chế, quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp khác

Quy định về trang thông tin điện tử

Phải có đầy đủ các thông tin sau:
 • Tên của trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử; tên cơ quan chủ quản (nếu có)
 • Địa chỉ liên lạc
 • Thư điện tử
 • Số điện thoại liên hệ
 • Tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung
 • Số giấy phép đang còn hiệu lực; ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp phép.
 • Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử có thời hạn theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 90 ngày.
Sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép không thiết lập cổng thông tin điện tử thì giấy phép không còn giá trị.  

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể điều kiện, quy trình, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lệ phí cấp giấy phép thiết lập cổng thông tin điện tử.

Các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước còn phải phải thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Cổng thông tin điện tử khi trích dẫn lại thông tin phải tuân theo quy định về nguồn tin được quy định tại khoản 18 Điều 3, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; không đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn (trừ cổng thông tin điện tử của cơ quan báo chí).

Cổng thông tin điện tử đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện các thủ tục như cấp mới theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển giao. Hồ sơ cấp phép kèm theo bản gốc giấy phép đã được cấp, với đầy đủ các thông tin sau:
 • Thông tin cá nhân bao gồm:
 • Họ và tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
 • Số điện thoại, địa chỉ email.
Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó

IV. Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử

Quản lý cổng thông tin điện tử-02

Chức năng trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử là gì?

 • Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử có chức năng gì? Trung tâm là nơi tổ chức, điều hành,  quản lý và công bố các hoạt động, thông tin,  quy định trên  cổng thông tin điện tử
 • Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử là nơi đầu mối giúp thực hiện việc kết nối hệ thống hành chính điện tử, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến
 • Ngoài ra, trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử còn giúp duy trì hoạt động hệ thống cổng thông tin, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử, xuất bản và phát hành những thông tin, quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử?

 • Tổ chức,quản lý,  cập nhật, đăng tải quy định, thông tin,  lên cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Chủ trì, phối hợp các tổ chức, cơ quan  có liên quan với nhau
 •  Kết nối hệ thống thông tin, ầu mối cổng thông tin điện tử
 • Tích  hợp các dịch vụ công trực tuyến, quản lý và duy trì mạng tin học 
 •  Tổng hợp phản án, tiếp nhận ý kiến, và tham mưu xây dựng, triển khai  kỹ thuật, công nghệ của  Cổng thông tin điện tử
 •  Quản lý, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng,  hạ tầng công nghệ.
 • Phối hợp chủ trì và  với các phòng,  ban khác trong việc xây dựng, triển khai giải pháp  quản lý và ứng dụng phần cứng, phần mềm để đảm bảo tính  an toàn , bảo mật thông tin của Cổng thông tin điện tử
 • Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng,  về nghiệp vụ, chuyên môn có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần của các  ban, ngành, Sở,  tỉnh và Ủy ban nhân dân các thành phố , huyện, cho các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đối với viên chức,  công chức, cộng tác viên, người lao động  theo quy định của pháp luật;
 •  Sử dụng, quản lý, có hiệu quả tài sản được giao, kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các hoạt động tư vấn, thi công, thiết kế,  kinh doanh và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Anh chị cần những thông tin về thiết kế cổng thông tin điện tử, và những vấn đề liên quan, xó thể xem tại đây
Có thể nói rằng, trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử có vai trò vô cùng quan trọng,  trong suốt quá trình hoạt động, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, còn luôn phải nắm bắt nhiệm vụ chung của Bộ thông tin và truyền thông. Điều này không những sẽ giúp cho trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý mà còn góp phần phát triển Công nghệ thông tin.
Quản lý cổng thông tin điện tử là yêu cầu vô cùng cần thiết của mỗi trung tâm. Việc quản lý cổng thông tin điện tử dựa trên những quy quy định của pháp luật, các cơ chế, quy phạm. Trên đây là bài tổng hợp của Tất Thành về những quy định quản lý cổng thông tin điện tử tổng hợp mới nhất, hy vọng đó sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho quý vị.
Bạn có thể quan tâm: Kế hoạch xây dựng cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp
Bình luận
Các bài viết khác
Tạp chí điện tử| Trang thông tin điện tử là gì?
2018
31/01
Thế nào là tạp chí điện tử? Xây dựng tạp chí điện tử mang lại những lợi ích gì cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn? Báo giá xây dựng cổng thông tin, báo giá xây dựng tạp chí điện tử tại Tất Thành- Công ty thiết kế website, xây dựng cổng thông tin chuyên nghiệp- ☏ Hotline: 0988.56.59.56- 0988.184.022
Kế hoạch xây dựng cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp
2018
30/01
Kế hoạch xây dựng cổng thông tin điện tử là một việc làm không thể thiếu trước khi quyết định xây dựng cổng thông tin điện tử, giúp bạn nắm rõ được mình cần phải làm những việc gì, vạch ra những bước đi cần thiết cho việc làm trong thời gian sắp tới.
Hệ thống cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp
2018
29/01
Hệ thống cổng thông tin điện tử được hiểu là các cổng thông tin điện tử được tích hợp với nhau trên một môi trường internet, được thực hiện các giao tiếp trực tuyến trên môi trường mạng, giúp cho các ban, ngành, bộ có thể quản lí, điều hành các hoạt động một cách hiệu quả, nhanh chóng.
Giải pháp cổng thông tin điện tử
2018
29/01
Giải pháp cổng thông tin điện tử là một yêu cầu vô cùng cần thiết giúp xây dựng một hệ thống tập trung cho phép tích hợp được các kênh thông tin, dịch vụ trên nền tảng của một website chuyên nghiệp, Với mục đích đem lại hiệu quả tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Các loại cổng thông tin | Tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử
2018
26/01
Có các loại cổng thông tin điện tử nào phổ biến? Cách xây dựng cổng thông tin điện tử ra sao? Tiêu chí đánh giá và báo giá cổng thông tin điện tử| Xem chi tiết thông tin chính xác nhất tại Bài viết sau đây.
Báo giá thiết kế cổng thông tin điện tử
2018
26/01
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử là công việc thường niên giúp đẩy mạnh công tác triển khai hệ thống cổng thông tin cho các tổ chức, nhà nước, doanh nghiệp, biết được mức độ ứng dụng của cổng thông tin điện tử, từ đó xếp hạng đánh giá có những định hướng phát triển.
Thiết kế website portal | Thiết kế website chuyên nghiệp
2018
26/01
Cổng thông tin điện tử là hệ thống được nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn đưa vào trong các hoạt động hoạt động của mình thay thế cho các website truyền thống thông thường. Thế nào là thiết kế website portal, thiết kế web portal mang lại ý nghĩa gì?
Top 5 địa chỉ chuyên nghiệp Thiết kế cổng thông tin uy tín tại Hà Nội
2018
24/01
Bạn đang băn khoăn chưa rõ đâu là địa chỉ uy tín tin cậy để thiết kế cổng thông tin điện tử? Dưới đây là top 5 địa chỉ uy tín, tin cậy cho quý khách hàng khi tìm chọn nơi thiết kế cổng thông tin chuyên nghiệp.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Địa chỉ: Phòng 3203, Tòa nhà 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0988.184.022 / 0242.2617.‎666